تقویم همایش ها

1400/8/9

سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران
برگزاری همایش در تاریخ های 15 و 16 اسفند ماه 1400 خواهد بود

1400/7/29

تست
تست

آخرین مهلت ثبت نام 1 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 بهمن 1400
تاریخ برگزاری برگزاری همایش در تاریخ های 15 و 16 اسفند ماه 1400 خواهد بود
برگزارکننده دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار


آخرین مهلت ثبت نام 26 آبان 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 26 آبان 1400
تاریخ برگزاری تست
برگزارکننده دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

آخرین مهلت ثبت نام 1 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 بهمن 1400
تاریخ برگزاری برگزاری همایش در تاریخ های 15 و 16 اسفند ماه 1400 خواهد بود
برگزارکننده دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
آخرین مهلت ثبت نام 26 آبان 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 26 آبان 1400
تاریخ برگزاری تست
برگزارکننده دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارتماس با ما
تلفن ثابت

054-31272016(معاونت پژوهش و فناوری)

054-31272165 (مدیریت امور پژوهشی)

نمابر
ایمیل

info@cmu.ac.ir

آدرس

استان سیستان و بلوچستان، چابهار، بلوار دانشگاه، دانشگاه دریانوردی و علوم دریاییدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار